Opleidingsinfo

Welkom op de website van de! Kunsthumaniora Hedendaagse Dans in Antwerpen

De eerste graad - HEDENDAAGSE DANS van de! Kunsthumaniora wordt ingericht in Campus Ieperman in Wilrijk en is bedoeld als onderbouw voor de 2de graad KSO - HEDENDAAGSE DANS

Optie/basisoptie Dans: sinds september 2006 richt de! Kunsthumaniora de eerste graad Dans in.
 Met deze uitbreiding naar beneden toe voorziet de! Kunsthumaniora in een volwaardige professionele dansopleiding van 6 jaar.

De 2 jaar extra dansopleiding in de eerste graad geeft ons de mogelijkheid om jonge leerlingen een juiste basis te geven, te kneden en te vormen tot sterke hedendaagse dansers.

Danser zijn is een prachtig, maar ook een veeleisend beroep en vergt vele jaren van intensieve danstraining. Net zoals bij topsport is een goede begeleiding onontbeerlijk.
 De leerlingen worden deskundig begeleid door een team van professionele dansleerkrachten, gastdocenten, kinesisten en het DAB (Dans Anatomische Begeleiding) team.

Zowel in de 1ste, 2de en de 3de graad is klassieke danstechniek en hedendaagse danstechniek een essentieel onderdeel van de basisopleiding.
 Wij profileren ons voornamelijk in de hedendaagse dans op technisch en creatief vlak en improvisatie waarvan het aantal lestijden gradueel toeneemt (4u in het 1ste leerjaar, 6 u in het 2de leerjaar; 8u in de 2de graad en 12u in de 3de graad). De leerlingen trainen 1u Pilates in de 2de en 3de graad.

Tijdens GWP weken krijgen de leerlingen o.a. extra workshops in:  Choreografie, Historische Dans, Floorwork, Licht- en Geluidstechnieken, Percussie en Ritme, Massage, Anatomie, voedingsbegeleiding, yoga... 

Om toegelaten te worden aan de! Kunsthumaniora Hedendaagse Dans moeten de leerlingen deelnemen aan de audities.

1ste GRAAD (A- stroom)

Vakken 1ste leerjaar A
(opties) Dans
2de leerjaar A
(opties) Dans
Levensbeschouwelijk vak2 2
Nederlands 5 5
Frans 4 3
Engels 2 2
Wiskunde 5 4
Geschiedenis 1 2
Aardrijkskunde 2 1
Natuurwetenschappen 1 2
Muzikale Opvoeding 1 0
Plastische Opvoeding 1 1
Techniek 2
2
Lichamelijke opvoeding 1
1
Kunstinitiatie 0
2
Klassiek dans 4 4
Hedendaagse dans 4 4
TOTAAL 36 35DKO dans (optioneel) 4
4

2de en 3de graad

3de 4de 5de 6de
Levensbeschouwelijk vak 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4
Frans 2 2 3 3
Engels2 2 2 2
Wiskunde 3 3 2 2
Natuurwetenschappen 2 2 - -
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Geschiedenis
2 2 1 1
Lichamelijke opvoeding 1 1 1 1
Kunstgeschiedenis - - 1 1
Kunstinitiatie 1 1 - -
Muziekesthetica
- - 1 1
Algemene muziekleer 1 1 - -
Hedendaagse danstechniek 4 4 4 4
Hedendaagse danscreatie / project 4 4 4 4
Klassieke danstechniek 6 6 6 6
Moderne Jazzdanstechniek _ - 2 2
Improvisatie _ _ 2 2
Pilates 1 1 1 1
Totaal 36 36 37 37
DKO (optioneel)
2  -
- -

© 2019 de ! Kunsthumaniora Hedendaagse dans